Kredyt konsolidacyjny | Oddłużanie samodzielne | Pisma procesowe
ZADAJ PYTANIE NA FORUM
Google

Start   |   Forum zadłużonych
www.bezposrednikow.pl

warszawa.bezposrednikow.pl

Kredyt konsolidacyjny

Jeżeli posiadasz kilka zobowiązań finansowych w postaci kredytu mieszkaniowego, kredytu konsumpcyjnego, samochodowego, pożyczkę w Providencie oraz debet w koncie ROR, to możemy zamienić wszystkie te zobowiązania w jeden niskooprocentowany kredyt o wydłużonym okresie spłaty, czyli kredyt konsolidacyjny.

Kto może ubiegać się o kredyt konsolidacyjny?
Kredyt ten przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających tzw. Zdolność kredytową tzn. zdolność do spłaty kredytu i odsetek oraz posiadają możliwość zabezpieczenia spłaty tego kredytu.

Forma zabezpieczenia
Zabezpieczeniem kredytu może być hipoteka na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy, bądź osoby trzeciej, dopuszczalne jest ubezpieczenie kredytu, lub inne ustalone z instytucją finansową.

W jakiej wysokości?
Wysokość kredytu nie może być wyższa niż 70% wyszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego wartości będącej zabezpieczeniem kredytu.

W jakiej walucie?
Kredyt konsolidacyjny udzielany jest w złotych (PLN), dolarach amerykańskich (USD), frankach szwajcarskich (CHF) oraz euro (EUR). Istnieje możliwość zmiany waluty kredytu w trakcie spłaty.

Na jaki okres?
Spłatę kredytu można rozłożyć na raty do 20 lat.

Jakie oprocentowanie?
Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Ustalone w oparciu o stawki rynkowe.

Jak może zostać wypłacany?
Kredyt konsolidacyjny wypłacany jest jednorazowo, w formie bezgotówkowej, na wskazane przez kredytobiorcę rachunki, związane ze spłacanymi zobowiązaniami Kredytobiorcy.

Wypłata kredytu następuje w PLN, w walucie kredytu albo w innej walucie wymiennej.

W jaki sposób można spłacić kredyt?
Kredyt konsolidacyjny może być spłacany:

  • W ratach malejących
  • W ratach równych (dotyczy wyłącznie PLN)

Nasz kredyt otrzymasz bez opłat

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku i prowizji bankowej. Nie płacisz także za wycenę nieruchomości wykonywaną przez pracownika Banku (w przypadku zlecenia wyceny rzeczoznawcy majątkowemu opłata za wycenę jest doliczana do kwoty kredytu). Ponadto jesteś zwolniony z kosztów ustanowienia hipoteki.

Jakie korzyści?

  • Wcześniejsza spłata części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat:
  • 0 zł na rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu
  • Możliwość wielokrotnej zmiany waluty kredytu
  • Nie określona minimalna kwota kredytu
  • Możliwość zawieszenia spłaty 1 raty w ciągu roku
  • Nieskomplikowane procedury związane z udzieleniem kredytu
  • Decyzja kredytowa w terminie do 10 dni

Jak i gdzie uzyskać kredyt konsolidacyjny?

Naszym partnerem w zakresie kredytów konsolidacyjnych jest firma Open Finance, która prowadzi bezpłatne doradztwo finansowe. W swojej ofercie posiada 20 banków oraz innych firm udzielających pożyczek dla zadłużonych. Open Finance posiada przedstawicielstwa we wszystkich największych miastach Polski.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a konsultant Open Finance skontaktuje się z Państwem w ciagu 48 godzin w celu rozwiązania Państwa problemów. Zgłoszenie i doradztwo jest zawsze bezpłatne.